Gezinshuis Noah's Ark

“Gezinshuis Noah’s Ark betekent tedere aandacht geven aan de mensen en dingen die belangrijk voor je zijn. Het betekent dat je een meelevende getuige bent, die oprecht en zonder te oordelen luistert naar de ander. Je toont je zorg door bewust te handelen en door vriendelijke woorden. Je bekommert je om mensen en zaken die ertoe doen. Je geeft intens om de principes waarin je gelooft. Gezinshuis Noah’s Ark is een teken van liefde. Wanneer je om anderen geeft, merk je op hoe ze zich voelen en wat ze nodig hebben. Wanneer je om jezelf geeft, heb je meer te geven aan anderen. Gezinshuis Noah’s Ark is een gave vanuit het hart.”

Noah’s Ark gezinshuizen kan die kans bieden voor uithuisgeplaatste kinderen. Er wordt in het dagelijks leven een veilig en liefdevol thuis geboden voor kinderen vanaf de basisschool leeftijd tot aan jongvolwassen. De dagelijkse ondersteuning is gericht op ‘zo normaal mogelijk’ in een gezinssetting. Dit doet Gezinshuis Noah’s Ark door kinderen structuur en aandacht te bieden en daarnaast de mogelijkheden te creëren om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen een kans op een mooie toekomst.

 

Gezinshuis Noah’s Ark is een zelfstandige onderneming die zich richt op de jeugdzorg. Wat Gezinshuis Noah’s Ark onderscheid van andere jeugdzorginstellingen is de zorg dichtbij en waar nodig. Wanneer een jongere naast de plek in het gezinshuis meer hulp nodig heeft, moet dit snel kunnen worden ingezet. Gezinshuis Noah’s Ark maakt zich hard voor de nodige zorg en maakt gebruik van verschillende samenwerkingspartners. Buiten de gestelde kaders denken is daarnaast ook geen bijzondere situatie binnen de gezinshuizen.

LEVENSBESCHOUWING

Gezinshuis Noah’s Ark is een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet. Gezinshuis Noah’s Ark haar grondslag komt wel vanuit de christelijke geloofswaarden.

Gezinshuis Noah’s Ark gelooft erin dat de christelijke geloofswaarden de kinderen normen en waarden bieden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. In het dagelijks leven komen de christelijke waarden terug.

Voor de kinderen die christelijke geloofswaarden hebben, is er de mogelijkheid om op zondag mee te gaan naar de kerk. Voor de gene die dat niet willen zal er opvang georganiseerd worden.

Gezinshuis Noah’s Ark vind het ook erg belangrijk om een ieder die een ander geloof aanhangt de ruimte te geven om dit te beoefenen.

Onze partners