Contra-indicatie

Gezinshuis Noah’s Ark stelt zich open voor veel kinderen maar om de veiligheid en de werkbaarheid van het gezin te waarborgen, stellen we een aantal voorwaarden.

Wij geven als contra-indicatie:

• jongeren die slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik

• jongeren met een drugsverslaving

• jongeren die een zwaar verstandelijke handicap hebben

• jongeren met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een groep niet gewenst is

• jongeren met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een gezin.

Onze partners