Doelgroep

Gezinshuis Noah’s Ark vangt kinderen op die door verschillende omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Gezinshuis Noah’s Ark biedt op verschillende levensgebieden en op verschillende leeftijdsfasen ondersteuning en begeleiding. De gebruikelijke leeftijdscategorie waarin kinderen worden aangemeld is van 6 tot 18 jaar.

Gezinshuis Noah’s Ark biedt begeleiding aan kinderen met:
• gedragsproblemen,
• opgroei- en opvoedproblemen,
• een stoornis op het autismespectrum,
• een licht verstandelijke beperking,
• psychosociale problemen

Gezinshuis Noah’s Ark is in zijn grondslag een christelijke organisatie. Echter is Gezinshuis Noah’s Ark een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet.

Gezinshuis Noah’s Ark heeft ook plek voor jongvolwassenen. Gebruikelijk is dat jongeren op hun 18e richting een zelfstandigheidstraining gaan bij een andere organisatie of zelfstandig gaan wonen. In sommige gevallen is dit door omstandigheden niet haalbaar op achttienjarige leeftijd. Het kan daarom voorkomen dat jongeren langer blijven wonen. Gebruikelijk is wel dat er vanaf 17 jaar wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn wanneer de jongere 18 zal worden.

Onze partners