Indicatie

Kinderen die bij Gezinshuis Noah’s Ark worden geplaatst, hebben een indicatie nodig. Vanaf 2015 is de er een Jeugdwetindicatie nodig. Wanneer er een jeugdwetindicatie beschikbaar is, kunt u direct aanmelden bij het gezinshuis mits de betalende gemeente een maatwerk contract met Gezinshuis Noah’s Ark wil aangaan. Ook met een WLZ indicatie kan Gezinshuis Noah’s Ark hulp bieden wanneer deze wordt omgezet naar PGB. Tevens kunnen alle andere kinderen met een Persoonsgebonden budget (PGB) terecht bij Gezinshuis Noah’s Ark.

In overleg kunnen jongeren rond de 18 jaar ook bij Gezinshuis Noah’s Ark wonen. Hiervoor is er een verlengde Jeugdwetindicatie nodig voor minimaal een jaar. Ook bij deze geld het dat er een maatwerk contract moet zijn met de betalende gemeente. Voor deze doelgroep is het echter wel belangrijk dat de juiste hulp aan de jongere kan worden geboden. Dat betekend dat het noodzakelijk moet zijn dat de jongere nog gebruik maakt van een gezinshuissetting.

Onze partners