Levensbeschouwing

Gezinshuis Noah’s Ark is een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet.

Gezinshuis Noah’s Ark haar grondslag komt wel vanuit de christelijke geloofswaarden.

Gezinshuis Noah’s Ark gelooft erin dat de christelijke geloofswaarden de kinderen normen en waarden bieden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. In het dagelijks leven komen de christelijke waarden terug.

Voor de kinderen die christelijke geloofswaarden hebben, is er de mogelijkheid om op zondag mee te gaan naar de kerk. Voor de gene die dat niet willen zal er opvang georganiseerd worden.

Gezinshuis Noah’s Ark vind het ook erg belangrijk om een ieder die een ander geloof aanhangt de ruimte te geven om dit te beoefenen.

Onze partners