Matching

Het is belangrijk dat de nieuwe jongere en reeds wonende jongeren zich veilig voelen om met elkaar samen in een huis te wonen. Om dit te realiseren wordt er gekeken naar de matching. Er wordt gekeken naar hoe de jongere in de groep zou passen met betrekking tot gedrag, diagnose en leeftijd. Belangrijk is dat het gedrag of de beperking/ stoornis van de ene jongere niet het gedrag van een andere jongere op negatieve wijze beïnvloed.

Dat betekend dat een jongere geen contra-indicatie hoeft te hebben om niet geplaatst te kunnen worden. Het belang van matchen is groot om een ieder kind de juiste ondersteuning en aandacht te kunnen geven zodat het kind zich naar vermogen kan ontwikkelen. Wanneer er geen match is, zal een jongere dus niet worden geplaatst.

Onze partners