Methodes

De overkoepelende methodiek van de gezinshuizen van Gezinshuis Noah’s Ark zijn de gezinsgerichte benadering en de contextuele methodiek. Kortom gezegd de systemische methodieken. Gezinshuis Noah’s Ark mag een veilig thuis bieden aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Daarmee wordt niet alleen een kind in huis genomen maar alsmede een systeem. Gezinshuis Noah’s Ark wil dan ook het gezin van herkomst betrekken en samenwerken in de huidige situatie. Hiermee neemt het gezinshuis de opvoedtaak niet weg bij ouders maar ondersteund ouders hierin.

Op individueel niveau wordt er gewerkt met de competentie gerichte methodiek. Bij de competentiegerichte benadering wordt er vanuit de visie gewerkt dat bij het aanleren en versterken van vaardigheden, het vergroten van de al aanwezige mogelijkheden de beste manier is voor gedragsverandering. Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op het geloof in eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Op individueel gebied hoort ook het uitgroeien tot een jongvolwassene. Zelfstandig worden en vaardigheden eigen maken horen hier bij. Met behulp van het INVRA Model (INventarisatie Van Redzaamheid Aspecten), worden reeds behaalde vaardigheden en nog te behalen vaardigheden in beeld gebracht. Hiermee krijgt de jongere inzicht in welke vaardigheden zijn behaald en waar extra aandacht voor nodig is.

Onze partners